Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2010 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

27.10.2010 22:49

 

 
"Drahé deti! Som pri vás, pretože vám chcem pomôcť zvládať pokušenia, ktoré pred vás kladie tento čas očistenia.
Deti moje, jedným z nich je neodpúšťať a neprosiť o odpustenie.
Každý hriech zraňuje lásku a vzďaľuje vás od nej - a láska to je môj Syn!
Preto, deti moje, ak chcete kráčať so mnou k pokoju Božej lásky, musíte sa naučiť odpúšťať a prosiť o odpustenie.
Ďakujem vám. "