aktualne posolstvo z Medjugoria / 2.11.2010 prostred.Miriany

17.11.2010 22:23

 

"Drahé deti!
S materinskou vytrvalosťou a láskou vám prinášam svetlo života,
aby vo vás zničilo tmu smrti.
Neodmietajte ma, deti moje.
Zastavte sa a pohliadnite do seba a pozrite, akí ste hriešni.
Uvidíte svoje hriechy a modlite sa za odpustenie.
Deti moje, nechcete prijať to, že ste bezmocní a malí, a môžete byť mocní a veľkí, ak budete plniť Božiu vôľu.
Dajte mi svoje srdcia, aby som ich mohla prežiariť svetlom života, mojím Synom.
Ďakujem vám. "

 

 

                                                                                www.medjugorje.ws/sk/messages/