BENEDIKT XVI. POZDRAVIL PÚTNIKOV Z MEDŽUGORIA

08.12.2010 12:12

 

1.12.2010, Vatikán, (magnificat.sk) – Na konci generálnej audiencie, počas časti venovanej pozdravom jednotlivých prítomných skupín v rôznych jazykoch adresoval pápež pozdrav aj chorvátskym pútnikom. Zdravím všetkých chorvátskych pútnikov a špeciálne pútnikov z farnosti sv. Jakuba v Medžugorí! Vaša púť do Ríma je spôsobom prípravy na príchod Pána. Preto buďte apoštolmi Božej lásky vo vašom národe. Nech vás žehná Pán.”

Benedikt zakončil privítanie pútnikov z Medžugoria slovami “Hvaljen Isus i Marija!”

Pápež tak urobil svoj pozdrav ešte osobnejším, keďže použil pozdrav, ktorý je zaužívaný medzi pútnikmi na tomto mieste. 30. decembra minulého roku začal kardinál Schonborn svoju homíliu takisto slovami “Hvaljen Isus i Marija.” Slovné spojenie zopakoval niekoľkokrát a povzbudzoval zhromaždených, aby ho s ním opakovali, keďže je mu známe, aký význam má tento pozdrav pre ľudí v Medžugorí. Foto pápeža v okamihu pozdravu.