„Bratstvo ako základ a cesta k pokoju“ – téma 47. svetového dňa pokoja

01.08.2013 14:37


Témou budúcoročného 47. svetového dňa pokoja je Bratstvo ako základ a cesta k pokoju. Prostredníctvom komuniké o tom dnes informovala Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj. Pápež František zvolil tému k tomuto dňu po prvýkrát. On sám od začiatku svojej služby na Petrovom stolci poukazuje na nebezpečenstvo šíriacej sa tzv. kultúry vyraďovania, a na naliehavú potrebu upevňovať kultúru stretnutia, ktorá môže viesť k realizácii spravodlivejšieho a pokojného sveta.

„Vo svete, v ktorom sa neustále zvyšuje vzájomná závislosť, nemôže bratstvo chýbať,“ uvádza sa v komuniké. Bratstvo by malo byť hlboko zakorenené v každom človeku, osobitne v súvislosti s mnohými tragédiami, ktoré zasahujú rodinu národov, ako je chudoba, hlad, zaostalosť, konflikty, migrácia, nespravodlivosť, nerovnosť, znečisťovanie životného prostredia, organizovaný zločin či fundamentalizmus. V súčasnej spoločnosti sú však chudobní a najnúdznejší považovaní za príťaž a prekážku rozvoja. Kultúra blahobytu vedie ľudí k strate zmyslu pre zodpovednosť a bratský vzťah. Pápež František nazýva tento negatívny jav v spoločnosti globalizáciou ľahostajnosti. Prekonať by ju podľa neho mala práve globalizácia bratstva.

Svetový deň pokoja zriadil 8. decembra 1967 pápež Pavol VI. a v Katolíckej cirkvi sa slávi vždy 1. januára. Posolstvo k tomuto dňu slúži ako celosvetová výzva, ktorá sa dostáva k ľuďom aj prostredníctvom miestnych cirkví v jednotlivých krajinách. Jeho cieľom je pripomínať základné hodnoty pokoja a potrebu neúnavne pracovať na jeho dosiahnutí. –mf–