Cirkevné slobodomurárstvo: protesty formou koncertu, petície, osobných vyjadrení – niektorí pokrstení stále nevedia prijať tajomstvá Cirkvi a pápeža.

17.07.2012 21:53

 

Cirkevné slobodomurárstvo: protesty formou koncertu, petície, osobných vyjadrení – niektorí pokrstení stále nevedia prijať tajomstvá Cirkvi a pápeža.

BRATISLAVA – Na podporu odvolaného trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka sa dnes od 19:00 na bratislavskom Hlavnom námestí uskutočnil približne dvojhodinový koncert.

Podporiť Bezáka prišli na

 Spoluorganizátor: Marián Pavlovič:

Mons.Bezák je “človek, ktorý je hodný nasledovania. Rešpektujeme stopercentne rozhodnutie Svätého Otca, určite sa mu podvoľujeme, ale nedá nám mlčať. Sme ovečky, poslušné ovečky, ale nie sme stádo. A tu sa vlastne tá analógia s ovečkami končí, pretože sme dostali od Pána Boha rozum. A čo učíme naše deti? Aby sa nebáli pýtať prečo. Pretože táto otázka ich posúva dopredu a ďalej,” …

Podporiť Bezáka prišli na

Na koncerte si publikum vypočulo speváčku Luciu Lužinskú s gitaristom Borisom Čellárom, Zuzanu Homolovú a speváčku Janais, violončelistu Jozefa Luptáka s akordeonistom Borisom Lenkom a zbor Céčkari z Kostola sv. Cyrila a Metoda. Vrcholom koncertu bolo vystúpenie svetoznámeho operného speváka Miroslava Dvorského s klaviristom Danielom Buranovským. Prišli aj kazateľ Daniel Pastirčák, kňaz Anton Srholec, herci Zuzana Kronerová a Karol Čálik. Multiinštrumentalista Marián Varga sa ospravedlnil pre chorobu.

Podporiť Bezáka prišli na

Počas koncertu mohli všetci záujemcovia pripojiť svoj podpis pod petíciu, ktorú spustili trnavskí aktivisti a žiadajú v nej vysvetlenie odvolania Bezáka. Na záver organizátori prečítali verejnú výzvu reholi Redemptoristov na Slovensku, Konferencii biskupov Slovenska a apoštolskému nunciovi. Vyzvali v nej otca Václava Hypiusa, viceprovinciála rehole Redemptoristov na Slovensku, ku ktorým Mons. Bezák patrí, aby mu dovolili pôsobiť na Slovensku. “Prosíme Konferenciu biskupov Slovenska, aby sa postavila za svojho člena,”píšu ďalej vo výzve. Zároveň prosia apoštolského nuncia na Slovensku, aby tlmočil pápežovi ich názor.

Podporiť Bezáka prišli na

Biskupi katolíckej cirkvi na Slovensku dnes vyzvali veriacich, aby s rešpektom a s dôverou prijali rozhodnutie Svätého Otca odvolať Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa. Ako uviedla tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS), “v týchto dňoch sme svedkami, že časť Božieho ľudu na Slovensku prijala rozhodnutie Svätého Otca o Mons. Bezákovi na základe skreslených a čiastkových informácií, publikovaných niektorými oznamovacími prostriedkami”.

Preto konferencia spresňuje, že Svätá stolica pri vizitácii diecéz v záujme chrániť osoby zainteresované vo vyšetrovaní zvyčajne nezverejňuje obsah, ktorý bol dôvodom konečného rozhodnutia Svätého Otca. KBS podčiarkla, že skúmanie v Trnavskej arcidiecéze bolo vykonané so všetkou vážnosťou, korektnosťou a so zmyslom pre zodpovednosť, výlučne pre dobro Cirkvi. Podľa Apoštolskej nunciatúry na Slovensku arcibiskup Bezák porušil pápežovo tajomstvo, keď urýchlil zverejnenie správy o svojom odvolaní.

Cirkevné slobodomurárstvo:

Sväté Písmo (Biblia) kniha: Zjavenie Jána 13,11-18 https://www.ssv.sk/BIBLIA/page.php?id=72

11 ”Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme.

Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana.

- 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila.

- 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený.

- 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.” [666]

* * *

ŠELMA PODOBNÁ BARÁNKOVI:

“…dvojrohá šelma podobná Baránkovi, označuje SLOBODOMURÁRSTVO, ktoré preniká do vnútra CIRKVI, to je CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO, …

Túto slobodomurársku infláciu do vnútra Cirkvi som už predpovedala vo FATIME (ZJAVENIE V PORTUGALSKU), keď som vám oznámila, že satan prenikne až do vrcholu Cirkvi. …

CIRKEVNÉ SLOBODOMURÁRSTVO … zosnuje vzburu rozporov a ODPORU VOČI PÁPEŽOVI, podporuje kritiky a opozície biskupov a teológov….

Tak proti temnej sile dnešného slobodomurárstva, usilujúceho sa zničiť Krista a jeho Cirkev, staviam mohutnú žiaru môjho verného KŇAZSKÉHO ŠÍKU, aby Krista všetci milovali, poslúchali a nasledovali, a jeho CIRKEV aby bola stále viac milovaná, bránená a posväcovaná.

V tom predovšetkým spočíva lesk VÍŤAZSTVA ŽENY ODETEJ SLNKOM

A MôJMU NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU sa dostáva najžiarivejšiemu TRIUMFU.

(13.6.1989/ MKH- Don Stefano Gobbi – Panna Maria)

Viac tu: https://boh-jeziskristus-cirkev-na-skale.webnode.sk/news/prisny-a-radikalny-tradicionalizmus-cirkevne-slobodomurarstvo-1-cast/

o.Srholec na ceste ku exkomunikácii

Modlite sa za obrátenie účastníkov koncertu a tých, ktorí ho organizovali – najmä za o.Antona Srholca a ďalších klerikov, ktorí už dlhšiu dobu aktívne spolupracujú s kontroverznými ľuďmi proti jednote v učení Cirkvi.

Toto cirkevné slobodomurárstvo preniká do rádu klerikov i laikov a tak sa dostávajú do stavu exkomunikácie (typu: “latae sententie”)

Modlite sa zvlášť za kňazov ako je o.A.Srholec, aby nedopadol ako iní exkomunikovaní kňazi, ale aby sa obrátil a žil v jednote s partikulárnou i všeobecnou (katolíckou) Cirkvou.

Nech Kristus Ježiš zavládne v srdciach veriacich a v jednote Ducha Svätého nás spája vo viere Toho, ktorý nás stvoril a povolal k láske.

Nech Matka Cirkvi – Sedembolestná Panna Mária, nám je vzorom ako poslušne a s pokorou máme prijímať tajomstvá Cirkvi.

“Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.” (Lk 1,5-36)