Dôležitá výzva na modlitbu svätého ruženca k Sedembolestnej Panne Márii za zastavenie demoralizácie Slovenského národa formou socialistickej „genderideológie".

27.08.2013 12:08


 

Žijeme vo veľmi ťažkých časoch, kedy prebieha vo svete kruté prenasledovanie kresťanov a na Slovensku mimoriadne dôležitý zápas o zachovanie kresťanských hodnôt, morálky, DESATORA, za zachovanie rodiny (ktorú tvorí muž, žena a ich deti), za ochranu detí a mládeže, cyrilo-metodského duchovného dedičstva, za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, za svätenie nedele...


Vyzývame preto aj na hojnú účasť na svätej omši na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska dňa 15. septembra v Šaštíne ako aj na podporu a účasť na kresťanskom, Národnom pochode za život dňa 22. septembra 2013 v Košiciach, ktorý organizuje Konferencia biskupov Slovenska.

Komu záleží na osude Slovenského národa, prosím, rozširujte tento email. Kto môže, prosím, pomodlite sa počas mesiaca septembra vo svojich rodinách denne modlitbu sedembolestného ruženca, alebo aspoň jeho časť, aby nás Panna Mária aj naďalej ochraňovala a skryla v týchto búrlivých časoch pod svoj ochranný plášť.

Sedembolestná Panna Mária, pomáhaj prenasledovaným kresťanom po celom svete a oroduj za Slovenský národ, aby pod tvojou ochranou zostal verný Kristovi a Cirkvi.Anton Čulen
 

Modlitba sedembolestného ruženca:


Dnes viac než inokedy potrebuje náš národ ochranu Panny Márie, ktorá je patrónkou nášho národa. Modlitbou sedembolestného ruženca a rozjímaním o utrpení Panny Márie chceme prosiť o obnovu viery a pokoja v našich srdciach, našich rodinách, našom národe. Sedembolestný ruženec sa modlíme nasledovne: Verím v Boha....Sláva....Otče náš....3 x Zdravas na počesť sĺz, ktoré vyronila Panna Mária pri bolestiach. Tento ruženec sa modlí na upravenom sedembolestnom ruženci.


Verím Boha, Sláva, Otče náš, Zdravas Mária milostiplná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k Sedembolestnej Matke,
dôveru k Sedembolestnej Matke,
lásku k Sedembolestnej Matke.


Tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované.
2. S ktorým si do Egypta utekala.
3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.
4. Ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste
5. Ktorého si videla na kríži umierať.
6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
7. Ktorého si s bolesťou do hrobu položila.Každé tajomstvo sa modlí: Otče náš....Zdravas 7x....Sláva....Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný hlboko mi v srdce vtlač. Po poslednom tajomstve sa modlí: 3x Zdravas Mária...Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...

Modlime sa: Prosíme ťa Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.


Zdroj TU:https://www.sedembolestna.sk/ruzenec.php