Gréckokatolícky biskup Gojdič sa narodil pred 125 rokmi

17.07.2013 12:50

TASR, dnes 6:07

Deň jeho narodenia 17. júl je zároveň aj dňom jeho úmrtia, od ktorého uplynie 53 rokov.

Ruské Pekľany/Leopoldov/Bratislava 17. júla (TASR) - Blahoslavený gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič sa narodil pred 125 rokmi. Deň jeho narodenia 17. júl je zároveň aj dňom jeho úmrtia, od ktorého uplynie 53 rokov.

Gréckokatolícky biskup Pavol Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch. Jeho krstné meno bolo Peter  a v reholi baziliánov si zvolil meno Pavol.
 

Sviatosť kňazstva prijal 27. augusta 1911 a v júli 1922 vstúpil do rehole sv. Bazila Veľkého. Za apoštolského administrátora Prešovskej diecézy ho vymenovali v septembri 1926, za harpašského biskupa ho ustanovili v marci 1927. Na biskupa vysvätili Pavla Petra Gojdiča v Ríme 25. marca 1927. Za prešovského biskupa ho intronizovali 8. augusta 1940 a 15. januára 1946 bol splnomocnený administráciou všetkých katolíkov východného obradu v ČSR.

Jeho biskupská služba sa niesla v duchu bratstva, lásky, a preto ho nazývali „mužom zlatého srdca“. Budoval Prešovskú diecézu ako svojráznu miestnu cirkev v rámci všeobecnej cirkvi a zakladal i zdokonaľoval školské a iné cirkevné organizácie a spoločenstvá.
 

Akcia Prešovský sobor


V akcii nazvanej Prešovský sobor ho totalitná moc bez akýchkoľvek obvinení v apríli 1950 uväznila a súčasne administratívne zrušila gréckokatolícku cirkev. Rok nato ho odsúdili na doživotné väzenie. Trest mu neskôr zmenili na 25 rokov väzenia. Za zradu svojej viery mu núkali okamžitú slobodu, ale biskup Gojdič to neprijal.

Pavol Peter Gojdič strávil ďalší život v ťažkom žalári. Napriek nesmierne ťažkým podmienkam, duchovne úplne vyrovnaný a zmierený s Bohom  i ľuďmi, ba i so svojimi trýzniteľmi, opustil tento svet 17. júla 1960 v leopoldovskej väznici. Dožil sa 72 rokov.
 

Rehabilitovali ho až po páde komunizmuBiskupa Pavla Gojdiča súdne rehabilitovali 27. septembra 1990. In memoriam ho vyznamenali Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy.

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil 4. novembra 2001 Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného. Po tomto akte mučeníka považujú za svätého v miestnej cirkvi. 27. januára 2008 bol v Bratislave blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi udelený titul Spravodlivý medzi národmi za nezištnú záchranu židov počas holokaustu.