Informácia o priebehu vyšetrovania kauzy Mons. Scarana

13.07.2013 01:56


Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi poskytol aktuálne informácie o prebiehajúcom vyšetrovaní zo strany príslušných vatikánskych úradov v kauze monsignora Scarana. Informoval o tom, že promótor spravodlivosti Tribunálu štátu mesta Vatikán uznesením z 9. júla nariadil zmrazenie účtov v Inštitúte náboženských diel (IOR), tzv. vatikánskej banke, spojených s osobou Mons. Nunzia Scarana, ktorý je v súčasnosti pozbavený výkonu funkcie. Nariadenie je súčasťou vyšetrovania justičnými orgánmi Vatikánu, začatého po správach o podozrivých transakciách. Vyšetrovanie sa môže rozšíriť aj na ďalšie osoby.

Vatikánska banka IOR zverila objektívne preskúmanie príslušných účtov profesionálnej agentúre Promontory Financial Group a plne spolupracuje s vatikánskym finančným kontrolným orgánom AIF (Autorità di Informazione Finanziaria). V týchto chvíľach spomenutá agentúra v IOR preveruje všetky vzťahy s klientmi a procedúry na zabránenie prania peňazí. Samotný Inštitút zároveň pracuje na skvalitnení svojich štruktúr a procedúr.

Proces sa začal v máji 2013 a jeho ukončenie sa očakáva koncom roka. V uplynulých týždňoch IOR vymenoval riadiaceho pracovníka pre kontrolu rizík (chief risk officer), povereného zosúladením štandardov a zdokonalením informovania. Ako nedávno vyhlásil prezident IOR Ernst von Freyberg, Inštitút sleduje jasnú líniu systematickej identifikácie a nulovej tolerancie voči aktivitám, ktoré sú ilegálne alebo nezodpovedajú štatútu inštitúcie. –jb–