KAUZA : “Postoy.sk” proti Cirkvi (propaguje „odluku Cirkvi“)

11.10.2012 14:09

https://www.postoy.sk/node/3772

Autor článku (Blogu): 

„…o odluke? …čím skôr, tým lepšie!“ je Martin Sopko,

ktorý propaguje odluku Cirkvi.

Najdôraznejšími vyjadreniami – zamerané proti jednote Cirkvi sú: 

„A prečo by mala chcieť samotná Cirkev odluku? Aby bola slobodnejšia, a aby bola bližšie k svojim veriacim.“

„Cirkev na Slovensku potrebuje odluku, aby sa mohla v Pravde zlúčiť so svojimi veriacimi.“ (Martin Sopko)

Martin Sopko ako aj redakcia Postoy.sk neberú vážne slobodomurárske hnutia zamerané proti Cirkvi, keď svojimi článkami podporujú „odluku Cirkvi“ a tým pádom aj zámery slobodomurárskych lóži, pretože práve oni majú na svedomí toľké „odluky…“ v štátoch ako sú napr. Francúzsko, Španielsko, Brazília, Nemecko, ale aj v Rusku:

https://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/1691-svobodni-zednari-20-jak-zednari-svrhavali-cara-v-rusku.aspx

Členstvo v slobodomurárskych lóžach je stále v Cirkvi považované za ťažký hriech, ktorý sa trestá exkomunikáciou.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/slobodomurarske-zdruzenia-zakaz

Ak toto vedia pokrstení katolíci a napriek tomu verejne propagujú „odluku Cirkvi“ už samotným skutkom spadajú do stavu exkomunikácie typu: „Latae sententie“, čo znamená, že v takomto stave by nemali pristupovať k prijímaniu svätej Eucharistie – pokiaľ svoj hriech nevyznajú a nevyspovedajú sa. Pokiaľ budú naďalej zotrvávať v tomto hriechu a odboji proti Cirkvi, podľa kanonického práva môžu byť exkomunikovaný verejne a to miestnym biskupom, t.j. exkomunikácia typu: „Ferendae sententie“.

Drahé Božie Deti – bratia a sestry …

Modlite sa za obrátenie hriešnikov – v tomto prípade za slobodomurárov aj cirkevných a tých, ktorí verejne, ale aj v skrytosti srdca podporujú „odluku Cirkvi“. Nech ich Boh chráni od rozdelenia (schizmy) a heréz, aby mohli žiť v jednote a pokoji Kristovej Cirkvi.

 „Do Cirkvi prenikla aj nejednotnosť a rozkol, boj a antagonizmus. Sily bezbožníctva a slobodomurárstva, ktoré sa votreli do jej vnútra, dokázali narušiť jej vnútornú jednotu a zakaliť lesk jej svätosti.

Toto sú časy, ktoré som predpovedala, keď kardináli sa postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom, kňazi proti kňazom a stádo Kristovo budú trhať pažraví vlci, ktorí sa vkradli v podobe nevinných a mierumilovných baránkov. Medzi nimi sú i takí, ktorí zaujímajú aj veľmi zodpovedné postavenie a prostredníctvom nich sa satanovi podarilo preniknúť až do samého vrcholu Cirkvi a tam pôsobiť.“

(Panna Mária – Don Stefano Gobbi (MKH) Auckland (Nový Zéland), 12. novembra 1985)

Na orodovanie Panny Márie – tej, ktorá premáha diabla a všetky slobodomurárske hnutia – nech Duch Svätý osvieti myseľ ich srdca a daruje im silu sa vzoprieť každej neprávosti, klamu, podvodu a zjednotiť štát s Cirkvou v nerozlučiteľnosti ako to má byť aj medzi nevestou a ženíchom.

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje!“