OKTÓBER – mesiac modlitby sv.ruženca

07.10.2012 19:59

 

Prosím, modlite sa spolu! 

Moje drahé deti! Ďakujem vám, že ste sem prišli. Moji milovaní, chcela by som, aby ste v tomto čase boli zvlášť spojení v modlitbe. Vpustite do vašej modlitby Ducha Svätého! Ani len neviete, koľko zvláštnych milostí pre vašu dušu prinesie rozjímanie nad tajomstvami svätého ruženca! Prosím, modlite sa túto modlitbu za obrátenie hriešnikov!       (Nepoškvrnená Čistota, Zvir, 3. októbra 1993)

Veľa milosti dostávajú veriaci, keď prosia Pannu Máriu o pomoc. Na mariánskych pútnických miestach býva mnoho votívnych tabuliek,

každá vyjadruje osobnú skúsenosť človeka, ktorý prosil o pomoc Matku Božiu a pomoc obdržal.

Sú ale niektoré historické udalosti, o ktorých sa píše v dejinách, kedy celé národy boli uchránené od skazy a to práve príhovorom našej nebeskej Matky. Chceme uviesť viacero takýchto víťazstiev:

 

 

 

 

 

 

 

 

Historické víťazstvá Panny Márie

 

Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Viedni

Záchrana Portugalska               

Oslobodenie Rakúska

Prvá filipínska ružencová revolúcia r. 1986

Druhá filipínska ružencová revolúcia r. 2001

Záchrana katolíckych kňazov v Hirošime

https://mariaem.ic.cz/ruzenec/ruzenec.htm

https://zivotysvatych.ic.cz/MARIAEM_JEZIS_MARIA

/fatima/Historicke_vitazstva_Panny_Marie/Historicke_

vitazstva_Panny_Marie%20.htm