Pápež František kladie dôraz na kultúru stretnutia

07.08.2013 13:37

Svätý Otec dnes 7. augusta zaslal cez sociálnu sieť tento tvít: „Svojím príchodom medzi nás sa nám Ježiš stal blízkym, dotkol sa nás. Aj dnes sa nás dotýka prostredníctvom sviatostí.”
Na potrebu dotyku, blízkosti človeka k človeku, ku ktorej nás Boh pozýva, poukázal pápež František mnohokrát počas apoštolskej cesty v Brazílii, keď sa priblížil k ľuďom podaním ruky a nezriedka i objatím.
Potrebu ozajstného stretnutia znovu zdôraznil aj v dnešnom videoposolstve pre Cirkev v Argentíne, ktorá v Buenos Aires slávi národný sviatok sv. Kajetána z Thienes: „Keď dávaš almužnu, pozeráš do očí tomu, komu ju dávaš? ... Dotkneš sa rukou toho, komu podávaš mincu? ... Ak si sa ho nedotkol, nestretol si sa s ním.“ -jb-