Pápež František v Brazílii na SDM 2013

23.07.2013 00:08

Tweet pápeža Františka: Letím do Brazílie, moje srdce je plné radosti


„O niekoľko hodín budem v Brazílii a moje srdce je plné radosti, že čoskoro budem s vami sláviť 28. SDM“ (Tweet Svätého Otca v deň odletu do Brazílie, 22. júla 2013).

 

 

Telegramy pápeža Františka počas letu do Brazílie


Je už zvykom, že pápež počas letu pri príležitosti apoštolskej cesty, posiela pozdravné telegramy prezidentom, či hlavným predstaviteľom krajín, ponad ktoré lietadlo na svojej trase prelieta. Keďže Svätý Otec František dnes ráno odlietal z rímskeho letiska Fiumicino, prvý adresoval talianskemu prezidentovi Giorgiovi Napolitanovi. „Vo chvíli, keď sa chystám odísť do Brazílie,“ uvádza sa v telegrame, „aby som sa stretol s mladými pochádzajúcimi z celého sveta a povzbudil ich, aby boli svedkami nádeje a tvorcami pokoja, som potešený, že sa na vás, pán prezident a na všetkých Talianov, môžem obrátiť so srdečným pozdravom, spolu s vrúcnejším prianím pokoja a dôvery v budúcnosť.“

Taliansky prezident reagoval pozdravom, v ktorom vyslovuje želanie, aby „obnovujúci elán“, s akým pápež František vykonáva svoje pastoračné poslanie, „inšpiroval mysle a srdcia mnohých účastníkov“ Svetových dní mládeže a bol „rozhodným pozvaním čeliť dôležitým výzvam súčasnej spoločnosti v duchu jednoty, otvorenosti a entuziazmu“. Práve SDM podľa neho znamenajú pre chlapcov a dievčatá z celého sveta „príležitosť k výmene názorov pre napredovanie v dialógu medzi rozličnými kultúrami a tradíciami“. V závere taliansky prezident prejavuje pápežovi Františkovi svoju najhlbšiu úctu a ohľaduplnosť.

Ďalšie telegramy Svätého Otca boli zaslané prezidentovi Alžírska Abdelazizovi Bouteflikovi, prezidentovi Mauritánie Mohamedovi Ould Abdel Azizovi a prezidentovi Senegalu Mackymu Sallovi. Pápež František vyprosuje im, ako aj obyvateľom týchto krajín „hojnosť Božieho požehnania“. –mf–

 

Začala sa prvá apoštolská cesta pápeža Františka


Dnes ráno o 8.53 odletelo z rímskeho letiska Fiumicino lietadlo spoločnosti Alitalia, na palube so Svätým Otcom, jeho sprievodom a viac ako 70 novinármi. Začala sa tak prvá zahraničná cesta pápeža Františka, ktorej cieľom je Rio de Janeiro v Brazílii, dejisko 28. svetových dní mládeže.

Z Vatikánu previezol pápeža na rímske medzinárodné letisko vrtuľník Talianskej republiky. Pred odletom Svätého Otca prišiel na letisko pozdraviť premiér Talianskej republiky Enrico Letta a ďalší predstavitelia krajiny. Let ponad Atlantik by mal trvať niečo cez 12 hodín. Prílet na medzinárodné letisko Galeão (Antonio Carlos Jobim) v Riu de Janeiro sa očakáva o 16.00 miestneho času, čiže o 21.00 nášho času.

Po oficiálnom privítaní na brazílskom letisku štátnymi a cirkevnými predstaviteľmi, prvým bodom programu Svätého Otca na pôde Brazílie bude uvítacia ceremónia v reprezentačných priestoroch brazílskej vlády v Paláci Guanabara o 17.00 miestneho času, 22.00 nášho času. Svätého Otca oficiálne privíta brazílska prezidentka Dilma Rousseffová. Rovnako aj pápež prednesie svoj pozdravný príhovor. Budú to prvé oficiálne slová Svätého Otca počas apoštolskej cesty na jeho rodný latinskoamerický kontinent. –jb–

 

Pápež František novinárom počas letu do Brazílie


Mladí predstavujú budúcnosť národa! Taká je jedna z hlavných myšlienok, ktorú pápež František vyjadril počas stretnutia s novinármi na palube lietadla, kde panovala srdečná atmosféra. Ako uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice, P. Federico Lombardi SJ, so sedemdesiatkou novinárov sa pápež stretol v krátkosti a naznačil im líniu svojej cesty v Brazílii. „Idem navštíviť mladých,“ povedal pápež František. Ďalej povedal: „Cieľom tejto prvej návštevy je skutočne navštíviť mladých, navštíviť ich nie vytrhnutých z ich vlastného života. Chcem ich navštíviť práve uprostred sociálnej štruktúry, v spoločnosti. Pretože ak izolujeme mladých, konáme nespravodlivo: oberáme ich o príslušnosť. Mladí majú svoju príslušnosť: patria do rodiny, do vlasti, do kultúry a viery... Majú svoju príslušnosť a my ich nesmieme izolovať! Ale predovšetkým, neizolovať ich od celej spoločnosti!“

Podľa pápeža sú mladí bohatstvom, ktoré predstavuje budúcnosť národa. Upozorňuje však aj na podstatnú rolu starších ľudí ako strážcov „múdrosti života, dejín, vlasti, rodiny“, ktorú potrebujeme: „Oni sú budúcnosťou národa, to je pravda! Ale nie iba oni. Oni sú budúcnosťou, pretože majú silu, sú mladí, idú dopredu. Ale aj tí na druhom kraji života, starší, sú budúcnosťou národa. Národ má budúcnosť, ak ide dopredu v oboch častiach... Myslím, že sme nespravodliví k starším... oni nám nič neprestali dávať, oni majú múdrosť, múdrosť života, múdrosť histórie, múdrosť vlasti, múdrosť rodiny, a všetko toto potrebujeme. A preto hovorím, že idem navštíviť mladých, ale uprostred ich sociálnych vzťahov, a to najmä so staršími.“

Potom Svätý Otec upriamil pozornosť aj na celosvetovú ekonomickú krízu a neistotu práce pre mladých. V závere odznelo nasledovné upozornenie na dramatickú situáciu na trhu práce: „Riskujeme, že budeme mať generáciu bez práce. A práve z práce pochádza dôstojnosť človeka: možnosť zarobiť si na chlieb.“ –mf–


Príhovor pápeža Františka pri uvítacej ceremónii


Prinášame plný text príhovoru Svätého Otca pri uvítacej ceremónii v Paláci Guanabara 22. júla 2013, v prvý deň jeho apoštolskej návštevy Brazílie. Príhovor predniesol pred sálou zaplnenou predstaviteľmi vlády a verejného života, za prítomnosti brazílskej prezidentky Dilmy Rousseffovej.

Pani prezidentka,
ctené autority,
bratia a priatelia!

Boh vo svojej láskavej prozreteľnosti chcel, aby prvá medzinárodná cesta môjho pontifikátu mi ponúkla možnosť vrátiť sa do milovanej Latinskej Ameriky, konkrétne do Brazílie, národa, ktorý je hrdý na svoje pevné putá so Svätou stolicou a na hlboké prežívanie viery a priateľstva, ktoré ho vždy držali zjednotený jedinečným spôsobom s Petrovým nástupcom. Vzdávam vďaku za túto Božiu dobrotivosť.

Naučil som sa, že pre získanie prístupu k brazílskemu ľudu je potrebné vstupovať cez portál jeho obrovského srdca. Nech je mi teda v tejto chvíli dovolené citlivo zaklopať na túto bránu. Prosím o dovolenie vstúpiť a prežiť s vami tento týždeň. Nemám zlato, ani striebro, ale prinášam to najcennejšie, čo som dostal: Ježiša Krista! Prichádzam v jeho mene, aby som živil plameň bratskej lásky, ktorý planie v každom srdci. A prajem si, aby sa ku všetkým a ku každému jednému dostal tento môj pozdrav: “Kristov pokoj nech je s vami všetkými!”

S poklonou pozdravujem pani prezidentku a ctených členov jej vlády. Ďakujem jej za vrelé privítanie a za slová, ktorými prejavila radosť Brazílčanov z mojej prítomnosti medzi nimi. Pozdravujem aj pána guvernéra tohto štátu, ktorý nás láskavo hostí vo vládnom paláci a primátora Ria de Janeiro, ako aj členov diplomatického zboru akreditovaného pri brazílskej vláde, ďalších prítomných predstaviteľov a všetkých tých, ktorí pracovali na tom, aby sa táto moja návšteva stala realitou.

Vrúcnymi slovami sa chcem obrátiť aj na mojich bratov biskupov, na ktorých pleciach spočíva úloha viesť Božie stádo v tejto obrovskej krajine, a na ich milované partikulárne cirkvi. Touto mojou návštevou chcem pokračovať v pastoračnej misii vlastnej biskupovi Ríma utvrdzovať bratov vo viere v Krista, povzbudzovať ich v dosvedčovaní opodstatnenia nádeje, ktorá pramení z neho, a podnecovať ich, aby všetkým ponúkali nevyčerpateľné bohatstvo jeho lásky.

Ako je známe, hlavný dôvod mojej prítomnosti v Brazílii presahuje jej hranice. Prišiel som totiž kvôli Svetovým dňom mládeže. Prišiel som, aby som sa stretol s mladými, zídenými zo všetkých kútov sveta, ktorých pritiahla otvorená náruč Krista Vykupiteľa. Chcú nájsť útočisko v jeho objatí, priamo pri jeho srdci, a nanovo sa započúvať do jeho jasného a mocného volania: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov”.

Títo mladí pochádzajú z rôznych kontinentov, hovoria rôznymi jazykmi, sú nositeľmi rôznorodých kultúr, a predsa nachádzajú v Kristovi odpovede na svoje najvyššie a spoločné ašpirácie. Tak môžu zasýtiť hlad po jasnej pravde a autentickej láske, ktoré ich zjednocujú napriek všetkým rozdielom.

Kristus im ponúka priestor, pretože vie, že niet silnejšej energie ako tá, ktorá sa uvoľní zo srdca mladých, keď sú zachytení skúsenosťou priateľstva s ním. Kristus dôveruje mladým a zveruje im budúcnosť tej misie, ktorá je jeho vlastnou misiou: „Choďte a získavajte učeníkov“; choďte za hranice toho, čo je ľudsky možné a vytvárajte svet bratov. Ale aj mladí dôverujú Kristovi: nemajú strach riskovať život spolu s Ním, ten jediný život, ktorý majú, pretože vedia, že neostanú sklamaní.

Na začiatku mojej návštevy v Brazílii som si dobre vedomý, že keď sa obraciam na mladých, hovorím aj k ich rodinám, k ich cirkevným spoločenstvám, k národom, z ktorých pochádzajú, ku spoločnostiam, ktorých sú súčasťou, k mužom a ženám, od ktorých vo veľkej miere závisí budúcnosť týchto nových generácií.

Je u vás bežné, keď rodičia povedia: „Deti sú zrenicou našich očí.“ Aký krásny je tento výraz brazílskej múdrosti, ktorá používa na označenie mladých zrenicu oka, to okno, cez ktoré vstupuje do nás svetlo a darúva nám zázrak videnia! Čo z nás bude, ak sa nebudeme starať o naše oči? Ako budeme môcť kráčať vpred? Mojím želaním je, aby si počas tohto týždňa každý z nás položil túto provokujúcu otázku.

Mladí sú oknom, cez ktoré vstupuje do sveta budúcnosť, a preto nám predkladajú veľké výzvy. Naša generácia sa ukáže hodná veľkosti prísľubu, ktorý je v každom mladom človeku, keď mu dokáže ponúknuť priestor, zabezpečiť mu materiálne a duchovné podmienky pre plný rozvoj, dať mu pevné základy, na ktorých bude môcť vybudovať svoj život, zaručiť mu bezpečie a vzdelávanie, aby sa stal tým, čím sa môže stať, odovzdať mu trvalé hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť, zaistiť mu transcendentný horizont pre jeho smäd po autentickom šťastí a pre jeho kreativitu v konaní dobra, odovzdať mu ako dedičstvo taký svet, ktorý zodpovedá meradlu ľudského života, prebudiť v ňom najlepšie predpoklady k tomu, aby bol protagonistom vlastnej budúcnosti a spoluzodpovedným za osud všetkých.

Na záver prosím všetkých o
ústretovosť, a ak sa to dá, o empatiu, nevyhnutnú na nadviazanie dialógu medzi priateľmi. V tejto chvíli sa pápežove ramená načahujú do diaľky, aby objali celý brazílsky národ v jeho mnohostrannej ľudskej, kultúrnej a náboženskej bohatosti. Od Amazónie až po pampu, od vyprahnutých regiónov až po Pantanal, od malých dediniek až po metropoly, nech sa nik necíti byť vylúčený z pápežovej lásky. Ak to bude Božia vôľa, napozajtra mám v úmysle vás všetkých spomenúť Našej Panej z Aparecidy, zvolávajúc jej materskú ochranu na vaše domy a rodiny. Už teraz vás všetkých žehnám. Ďakujem za privítanie!

 

Svätý Otec je už v Brazílii


Lietadlo s pápežom Františkom pristálo v Riu de Janeiro o 15.50 miestneho času (20:50 SELČ). Okolie medzinárodného letiska Galeão sa už niekoľko hodín vopred ozývalo hlasmi nadšených obyvateľov Ria a účastníkov SDM z rozličných krajín. O 16.00 sa vo východe z lietadla objavil pápež František.

Pod schodíkmi ho privítali dievča a chlapec s kyticami kvetov. Prezidentka Dilma Rousseffová privítala Svätého Otca srdečným podaním ruky a sprevádzala ho po červenom koberci pri zvítaní sa so štátnymi a cirkevnými predstaviteľmi krajiny. Svätého Otca srdečne pozdravili arcibiskup Ria de Janeiro Orani João Tempesta, predseda Konferencie biskupov Brazílie kardinál Raymundo Damasceno Assis a niekoľko desiatok zástupcov mesta Ria de Janeiro i rovnomenného 15-miliónového štátu, ktorý je súčasťou Brazílskej federatívnej republiky.

Pápež František nastúpil do osobného automobilu striebornej farby, ktorý ho odviezol smerom k centru mesta. Počas jazdy pozdravoval zástupy, lemujúce cestu. Na niektorých úsekoch nadšení ľudia celkom obklopili auto, ktoré miestami postupovalo takmer krokom, takže mnohí si mohli cez otvorené okno podať ruku s pápežom.

Rozhodnutím zájsť najprv do centra mesta a pozdraviť účastníkov Svetových dní mládeže, z ktorých mnohí sa už teraz nachádzajú v Riu, dal Svätý Otec najavo prvoradý cieľ svojej apoštolskej cesty. Automobil s pápežom prechádzal aj mimoriadne úzkymi cestami, pričom na viacerých úsekoch sa jeho pohyb celkom zastavil. Zo zadného sedadla cez stiahnuté okno František vytrvalo zdravil zástup uprostred ruchu a pohybu osôb takej intenzity, na akú najmä v našich zemepisných šírkach nie sme zvyknutí.

Po asi polhodinovej ceste pápež František prestúpil do bieleho otvoreného papamobilu, ktorý ho viezol pomedzi zástupy mladých a ľudí rozličného veku, ktorí zaplnili okolie katedrály a široké ulice moderného mesta. V papamobile sa s Františkom viezli arcibiskup Tempesta a kardinál Assis. Mávajúce vlajky dokumentovali fakt, že Rio v týchto dňoch zaplnili okrem Brazílčanov najmä mladí pútnici celého sveta. Postupne sa vzácny hosť po opätovnej výmene papamobilu za pôvodné osobné auto nakoniec presunul vojenským vrtuľníkom na miesto ďalšieho bodu jeho programu, uvítacej ceremónie v guvernérskom paláci Guanabara za účasti prezidentky Brazílie Dilmy Rousseffovej. -jb-