Posolstvo Kráľovnej pokoja - MEDŽUGORIE 2. DECEMBRA 2010 MIRJANA

07.12.2010 12:06

 

 

„Drahé deti! Dnes sa tu spolu s vami modlím za to, aby ste získali silu a otvorili si srdcia. Keď sa vám otvoria srdcia, pochopíte všemocnú lásku trpiaceho Boha. Aj to, že som tu s vami, je prejavom Jeho lásky a dobroty. Pozývam vás k tomu, aby sa vám tento čas príprav, stal časom modlitby, pokánia a obrátenia.

Deti moje, potrebujete Boha! Nemôžete napredovať bez môjho Syna. Ak toto pochopíte a prijmete - tak to - čo vám bolo sľúbené - sa stane i skutočnosťou. Vďaka Duchu Svätému sa zrodí vo vašich srdciach kráľovstvo nebeské. Vediem vás k tomu. Ďakujem vám!“


Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,
Medžugorie, 2. decembra 2010