Posolstvo pápeža Františka k 70. výročiu bombardovania Ríma

21.07.2013 09:38


Pri príležitosti 70. výročia bombardovania časti Ríma zvanej San Lorenzo slávil kardinál Agostino Vallini, generálny vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, svätú omšu v Bazilike sv. Vavrinca. Pri tejto príležitosti mu pápež František napísal list, v ktorom sa duchovne spája so „spoločenstvom bratov kapucínov, ktorí sa zhromaždili v Bazilike sv. Vavrinca za hradbami, aby si pripomenuli násilné bombardovanie z 19. júla 1943, ktoré spôsobilo vážne poškodenie sakrálnych budov a celej štvrte a prinieslo smrť a skazu”. Pripomenutie tejto dramatickej udalosti s odstupom 70 rokov – píše ďalej Svätý Otec – chce byť príležitosťou k modlitbe za tých, ktorí zahynuli a zamyslením sa nad vojnou ako strašnou metlou ľudstva, ale tiež vyjadrením vďačnosti mužovi, ktorý bol pozorným a prezieravým otcom“:

„Mám na mysli ctihodného Pia XII., ktorý prišiel v týchto strastiplných hodinách ku svojim tak tvrdo postihnutým spoluobčanom. Pápež Pacelli neváhal bežať okamžite a bez sprievodu medzi stále dymiace ruiny štvrte San Lorenzo, s cieľom pomôcť a poskytnúť útechu jej vydeseným obyvateľom. Aj v týchto okolnostiach sa prejavil ako starostlivý pastier, ktorý je uprostred svojho stáda, najmä v časoch skúšok, ako pastier pripravený podieľať sa na utrpení svojho ľudu. Popri ňom by som chcel pripomenúť všetkým, ktorí v tom dramatickom okamihu ponúkli morálnu a materiálnu pomoc pri hojení telesných i duševných rán a poskytli pomoc tým, čo zostali bez domova.

Pápež František v dnešnom posolstve k smutnému výročiu spomenul aj Mons.Giovanniho Battistu Montiniho, budúceho pápeža Pavla VI., vtedajšieho zástupcu štátneho sekretára, ktorý sprevádzal Pia XII. počas návštevy bombardovanej štvrte. Vyzdvihol svedectvo mnohých biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľných sestier v Ríme a celom Taliansku, ktorí v tých ťažkých časoch poskytli – ako milosrdný Samaritán z evanjeliového podobenstva – „podporu svojmu bratovi v bolesti, priniesli útechu a nádej“. Pripomenul aj slová pápeža Pia XII. z 24. augusta 1939: «Mierom sa nič nestratí, vojnou môže byť stratené všetko.» Posolstvo ukončil slovami: „Mier je dar od Boha, ktorý musí aj dnes nájsť srdcia otvorené jeho prijatiu, srdcia, ktoré budú tvorcami pokoja a zmierenia.“
V závere posolstva zveril všetkých obyvateľov rímskej štvrte San Lorenzo, najmä starých, chorých, osamelých a núdznych, pod materský príhovor Panny Márie, Salus Populi Romani: „Ona, Panna nehy a útechy, posilní vieru, nádej a lásku, aby sa vo svete rozšírila láska a Božie milosrdenstvo.“ –jk-