Redakcia: "Nový ČAS" zavádza ľudí do omylu a vytvára rozhorčenie u katolíkov (v prípade Mons.Bezáka)

23.10.2012 20:14

 

 

Autor článku: https://www.cas.sk/clanok/234496/priatelia-biskupa-bezaka-trapi-sa-nezmyselne-odvolanie-nezvlada.html

opisuje stav Cirkvi (katolíckej) ako v nej pôsobí “rozhorčenie” kvôli odvolaní Mons.Bazáka, pritom sami to spôsobujú, ked  svojimi vyjadreniami zavádzajú aj katolíkov.

” Jeho odvolanie vyvolalo veľké rozhorčenie medzi slovenskými katolíkmi.”

- toto rozhorčenie u katolíkov spôsobujú práve svetské Média, pretože vyvolávajú dojem, že rozhodnutie pápeža bolo nespravodlivé.

- “Hrajú na city veriacich?!” – poukazujú na slabosti Mons.Bezáka ako aj tých, ktorí nedokážu alebo nechcú prijať skutočnosť a rozhodnutie pápeža o odvolaní…

Miesto toho, aby pomohli emeritnému arcibiskupovi vyriešiť jeho problémy diskrétne a vo vnútri Cirkvi (s pápežom), tak naopak podnecujú veriacich a spoločnosť k vnútro-cirkevným rozbrojom.

Veriaci-katolíci by si mali predovšetkým uvedomiť, že redakcia “Nový ČAS” je “bulvár” – ktorý svojimi článkami nie len že dehonestujú morálku spoločnosti, ale aj majú za úlohu rozvracať vieru katolíckej Cirkvi.

A preto táto reakcia je “Výzvou” nie len pre svetské Média, ale aj kresťanské a katolícke, taktiež slobodomurárov (aj cirkevných) laikov i klerikov na obrátenie sa k Ježišovi Kristovi – na jeho Evanjelium dobrej viery a mravom.

Slovenský národ si nie len že zaslúži zachovať dobré mravy a vieru, ale má za úlohu šíriť to, čo nám odovzdali slovanskí vierozvestcovia sv.Cyril a Metod.

Posolstvo Nádeje na večný život v Bohu sa má odovzdávať z pokolenia na pokolenie s čistým svedomím pred Pánom Bohom i ľuďmi a tak obráťme srdcia k Pánovi a Nepoškvrnenej Čistote – Panny Márie, aby sme spolu so sv.Pavlom mohli povedať: “Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval…” (2 Tim 4,7)