Svätý Otec navštívi astronómov v Castel Gandolfe

14.07.2013 15:07

V nedeľu 14. júla Svätý Otec František navštívi Castel Gandolfo. Počas dopoludnia sa stretne s miestnym diecéznym biskupom a predstaviteľmi mesta. Prednesie príhovor, na záver ktorého sa pozdraví so zamestnancami pápežského letného sídla. Napoludnie sa pomodlí spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Obedovať bude v miestnej rehoľnej komunite jezuitov, ktorej členovia sú vedeckí pracovníci vatikánskeho astronomického observatória Specola Vaticana so sídlom v Castel Gandolfe a pobočkou v americkej Arizone. Po obede sa pápež vráti naspäť do Vatikánu. –jb–

 Text zverejnený na internetovej stránke https://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/13/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_nav%C5%A1t%C3%ADvi_astron%C3%B3mov_v_castel_gandolfe/slo-710163
Vatikánskeho rozhlasu