V Iraku zrušili oslavy Vianoc, kvôli prenasledovaniu ... modlite sa za nich!

25.12.2010 01:00

Drahé Božie Deti - bratia a sestry .. Pokoj Vám

Nie ako svet dáva, ale aby sa naše srdce nestrachovalo.

Ježiš Kristus (Knieža Pokoja) prišiel na tento svet,

ale nie každý Ho prijal do svojho srdca.

Viac na :   www.magnificat.sk/2010/12/v-iraku-zrusili-oslavy-vianoc/

 

Modlite sa za kresťanov v Iraku, ale aj za tých, ktorí ich prenasledujú.

Nech príjmu Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa,

aby Pokoj Ježiša Krista zavládol v ich srdciach, naveky.

Amen. 

Ďakujem, že ste ... prijali pozvanie k modlitbe.

Nech nás žehná Pán a daruje svoj Pokoj,

na orodovanie Matky všetkých národov - Panny Márie

+