„Viera je revolučná!“ - homília pri slávnosti privítania na Copacabane

26.07.2013 18:55


Plné znenie homílie Svätého Otca Františka, ktorú predniesol 25. júla 2013 počas liturgie slova na Copacabane v Riu de Janeiro pri stretnutí s
účastníkmi 28. svetových dní mládeže. (Privítací príhovor, ktorý predniesol v úvode slávnosti je publikovaný samostane.)

Mladí priatelia,

„Dobre je nám tu!“ - zvolal Peter potom, ako videl Pána Ježiša premeneného, zaodetého do slávy. Môžeme aj my zopakovať tieto slová? Ja si myslím, že áno, pretože pre všetkých nás je dnes nádherné byť tu okolo Ježiša! Je to on, kto nás prijíma a je prítomný uprostred nás, tu v Riu. A v evanjeliu sme počuli aj slová Otca: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ (Lk 9,35). Ak na jednej strane je to Ježiš, ktorý nás prijíma, na druhej strane aj my chceme prijať jeho, započúvať sa do jeho slova, pretože práve prijatím Ježiša Krista, ktorý je Vteleným Slovom, nás Duch Svätý premieňa, osvecuje cestu budúcnosti a dáva v nás vyrásť krídlam nádeje, aby sme kráčali s radosťou (por. Lumen fidei, 7).

Ale čo môžeme urobiť? Pridať vieru. (Z portugalského sloganu „Bote fé“: pridaj/dodaj/doplň/dolej vieru - pozn. prekl.) Kríž Svetových dní mládeže putoval s touto výzvou naprieč celou Brazíliou. Pridaj vieru: čo to znamená? Keď sa pripravuje dobré jedlo a vidíš, že chýba soľ, vtedy do neho pridáš soľ; chýba olej, tak pridáš olej... „Pridať“, teda vložiť, dodať. Tak je to aj v našom živote, drahí mladí. Ak chceme, aby mal skutočne zmysel a naplnenie, ako po tom vy sami túžite a zaslúžite si to, každému a každej z vás hovorím: Pridaj vieru, a tvoj život bude mať novú chuť, život bude mať kompas, ktorý ukazuje smer. Pridaj nádej a každý tvoj deň bude osvetlený a tvoj horizont nebude viac temný, ale žiarivý. Pridaj lásku a tvoja existencia bude ako dom postavený na skale, tvoja cesta bude radostná, pretože stretneš mnohých priateľov, ktorí kráčajú s tebou. Všetci spolu: Pridaj vieru, pridaj nádej, pridaj lásku!

Ale kto nám toto môže dať? V evanjeliu počujeme odpoveď: Kristus. „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ Ježiš je ten, ktorý nám prináša Boha a ktorý nás privádza k Bohu. S ním sa náš život premieňa, obnovuje a tak môžeme pozerať na realitu novými očami, z pohľadu Ježiša, jeho vlastnými očami (por. Lumen fidei, 18). Preto vám dnes hovorím, každému jednému z vás: Vlož Krista do svojho života a nájdeš priateľa, na ktorého sa budeš môcť vždy spoľahnúť. Pridaj Krista a uvidíš rásť krídla nádeje, aby s radosťou kráčal cestou budúcnosti. Pridaj Krista a tvoj život bude plný jeho lásky, bude to plodný život. Pretože my všetci chceme mať plodný život. Taký život, ktorý dá život druhým.

Dnes bude dobre, keď sa sami seba úprimne opýtame vo svojom srdci: V koho vkladáme našu vieru? Do nás samých, do vecí, alebo v Ježiša? Všetci máme mnohokrát pokušenie stavať sa do stredu, považovať sa za stredobod vesmíru, že si budujeme svoj život sami, alebo že vlastníctvo, peniaze a moc sú tým, čo robí život šťastným. No všetci vieme, že to tak nie je. Vlastníctvo, peniaze, moc, môžu ponúknuť chvíľku opojenia, ilúziu šťastia, ale nakoniec práve oni nás ovládnu a tlačia nás k potrebe mať stále viac, aby sme sa nikdy nenasýtili. Skončíme ako vykŕmení, ale nie nasýtení a je veľmi smutné vidieť mládež vykŕmenú, a pritom slabú. Mládež musí byť silná, sýtiť sa zo svojej viery a nevykrmovať sa inými vecami. Pridávaj Krista do svojho života, spoliehaj sa na neho a nikdy nebudeš sklamaný! Vidíte drahí priatelia, viera uskutočňuje v našom živote revolúciu, ktorú môžeme nazvať kopernikovskou. Dáva nás von zo stredobodu a kladie do stredobodu Boha. Viera nás ponára do jeho lásky, ktorá nám dáva istotu, silu, nádej. Navonok sa zdanlivo nič nemení, ale v našom najhlbšom vnútri sa mení všetko. Keď v našom srdci prebýva Boh, je v ňom pokoj, nežnosť, láskavosť, odvaha, vyrovnanosť a radosť, ktoré sú ovocím Ducha Svätého (por. Gal 5,22), a náš život sa premieňa, náš spôsob myslenia a konania sa obnovuje, stáva sa Ježišovým, Božím spôsobom myslenia a konania. Drahí priatelia, viera je revolučná. A ja sa vás dnes pýtam: Si pripravený, si pripravená vstúpiť do tejto vlny revolúcie viery? Len ak do nej vstúpiš, bude mať tvoj život zmysel, a tak sa stane plodným.

Drahý mladý, chlapec, dievča: Pridaj Krista do tvojho života. On ťa v týchto dňoch očakáva. Počúvaj ho pozorne a jeho prítomnosť naplní tvoje srdce nadšením. Pridaj Krista, on ťa prijíma vo sviatosti odpustenia, svojím milosrdenstvom uzdravuje všetky rany hriechu. Neboj sa prosiť ho o odpustenie. On nám vo svojej veľkej láske neúnavne odpúšťa, ako otec, ktorý nás miluje. Boh je číre milosrdenstvo! Pridaj Krista, on na teba čaká aj v Eucharistii, sviatosti jeho prítomnosti, jeho obety lásky a
čaká na teba aj v ľudskom bohatstve toľkých mladých, ktorí ťa obohacujú svojim priateľstvom, povzbudzujú ťa svojím svedectvom viery, učia ťa jazyku lásky, dobroty a služby. Aj ty, drahý mladý, môžeš byť radostným svedkom jeho lásky, odvážnym svedkom jeho evanjelia, aby si tak priniesol do tohto nášho sveta trochu svetla. Nechajte sa milovať Ježišom, je to priateľ, ktorý nesklame.

„Dobre je nám tu“, keď do nášho života vkladáme Krista, vieru, nádej a lásku, ktoré nám on dáva. Drahí priatelia, pri tejto slávnosti sme privítali sochu Našej Panej z Aparecidy. Sme s Máriou, prosme ju, aby nás učila nasledovať Ježiša. Aby nás naučila byť učeníkmi a misionármi. Tak ako ona, chceme povedať Bohu „áno“. Prosme jej materské srdce, nech sa za nás prihovára, aby naše srdcia boli otvorené pre Ježišovu lásku. Ježiš nás očakáva a počíta s nami! Amen.