Východná a Levoča - masovky tohto leta s obrázkami potratu

10.07.2013 02:58

Východná a Levoča - masovky tohto leta s obrázkami potratu

Komunisti údajne zaviedli najväčší folklórny festival na Slovensku preto, aby odradili veriacich od púte v Levoči. Tým festivalom je Východná, len 60 kilometrov vzdialená od Levoče, no vždy i doteraz organizovaná ten istý víkend ako najväčšia mariánska púť na Slovensku. Už z polovice kompletná diaľnica dnes ponúka dobrú možnosť skombinovať to najlepšie v programoch oboch týchto podujatí.Kým za účasť na festivale sa platí a teda človek si nechce nechať niečo v programe újsť, program na levočskej hore je otvorený pre všetkých zdarma. Je tiež bohatý na spev a hudbu.

 

DSC01884DSC01892

DSC01893

DSC01871

 

 

 

 

 

 

Kolorit Levočskej púte dotvára výstava CBR, ktorá je už 5. rok umiestnená počas celého víkendu pod horou mimo dosah reproduktorov, kadiaľ prejdú takmer všetci peší a tiež motorizovaní pútnici. Nedá sa im vyhnúť pohľadom na násilie potratu ani ponuke vždy nových letákov CBR (hoci Mikuláš Dzurinda to každoročne veľmi zatvrdnuto skúša). Tento rok okrem letákov Čo škola neučí rozdávali dobrovoľníci CBR aj pozvánky na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2013 v Košiciach. Potešujúcim momentom bola aj správa, že informáciu o pochode oznámili aj počas hlavnej omše s tým, že ju organizuje Konferencia biskupov Slovenska. CBR veľmi víta túto iniciatívu katolíckych biskupov, ktorí v minulosti organizovali verejné zbierky pre obete potôp, či zemetrasenia na Haiti, ale nikdy pre záchranu nenarodených detí. Aj preto dúfame, že po Národnom pochode za život sa budú prerozdeľovať granty nielen pre mediálne ale aj prolife projekty v Cirkvi. CBR sa aktívne zapojilo do mobilizácie účastníkov Národného pochodu za život a tiež bude aktívne participovať v programe workshopov v Košiciach deň pred konaním pochodu.

 

V piatok pred začiatkom folklórneho festivalu vo Východnej malo CBR nachystanú výstavu pre prichádzajúcich účastníkov. Organizátori nás umiestnili k predajným stánkom, kadiaľ však musel každý prejsť. Budúci rok už budeme lepšie poznať terén i mapu a snáď sa podarí urobiť paralelnú výstavu s výstavou v Levoči počas celého víkendu. Tohtoroční účastníci však majú na čo spomínať - čo ešte na folklórnom festivale takéhoto formátu nezažili.