Výzva k modlitbe za Svätého Otca Benedikta XVI. (kauza: Mons.Bezák)

07.07.2012 12:49

 

Výzva k modlitbe za Svätého Otca Benedikta XVI. (kauza: Mons.Bezák)

„Keď niekto dnes hovorí, že odvolanie arcibiskupa na Slovensku je anomália, nuž takou istou anomáliou bolo aj menovanie správcu farnosti Radvaň o. Róberta Bezáka CSsR za trnavského arcibiskupa.  Veľa ľudí sa vtedy nepýtalo, PREČO bol menovaný práve o. Róbert Bezák. Vtedy anomália nevadila“. A. Selecký

 

Vážení priatelia,

 

Ku kompetenciam Svätého Otca Benedikta XVI. patrí nielen menovanie, ale prípadne aj odvolávanie arcibiskupa. Preto tak, ako sme s pokorou prijali jeho menovanie, tak isto by sme mali s pokorou prijať aj jeho odvolanie a nereptať proti pápežovi, ako reptali židia proti Mojžišovi počas putovania na púšti.

 

-modlitme sa preto za Svätého Otca Benedikta XVI. za útoky voči jeho osobe ale aj Cirkvi, ktorú vedie, zo strany Slovenského národa

 

-za Slovenský národ, aby zostal verní Kristovi a Cirkvi vo všetkých bodoch DESATORA, rešpektoval v pokore rozhodnutia Kristovho námestníka a aby si bol schopný obhájiť aj sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,  inak bude Slovensko stratené a  náš národ bude veľmi trpieť

 

-prosme aj o múdrosť a dary Ducha Svätého pre celý Slovenský národ, ale zvlášť pre predstaviteľov cirkví a štátu

 

Navrhujeme, aby sme sa pokiaľ možno počas nastávajúcich deviatich dní pomodlili za vernosť Slovenského národa Kristovi, Cirkvi a Svätému Otcovi Benediktovi XVI. vo svojich rodinách aspoň tretí desiatok slávnostného ruženca- „Ktorý nám Ducha Svätého zoslal“.

 

Zvlášť pri príležitosti blížiaceho sa 1150-teho  výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na územie Slovenska prosme o pomoc týchto apoštolov Slovákov, Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, ale aj blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, Vasila Hopku, sv. Johanku z Arku (1412- 2012), alebo sv. Ritu, patrónku rodiny.

 

Prosíme, šírte tento email ďalej, nech sa modlí celé Slovensko, aby zostalo verné Kristovi a Cirkvi a nerozbíjalo jej jednotu. Padnime na kolená a prosme Všemohúceho Boha o odpustenie za naše hriechy, ľahostajnosť a urážky dnešných dní. Dedičstvo Otcov, zachovaj nám Pane!     

           

Patróni Európy:

sv. Pavol VI.” href=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPavol_VI.”>Pavol _fcksavedurl=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPavol_VI.”>Pavol VI. roku sv. Svätý Metod” href=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FSv%25C3%25A4t%25C3%25BD_Metod”>Metod, apoštoli Slovákov (vyhlásení roku Ján Pavol II.” href=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25A1n_Pavol_II.”>Jánom _fcksavedurl=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FJ%25C3%25A1n_Pavol_II.”>Jánom Pavlom II.)

sv. Brigita Švédska

sv. Katarína Sienská

sv. Terézia Benedikta od Kríža – 1998″ href=”https://link.azet.sk/?link=http%3A%2F%2Fsk.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F1998″>1998)

Orodujte za nás.

 

https://azn.nawebe.net