VÝZVA pre Postoy.sk a F.Mikloško – útok na klerikov, ktorí mali do činenia s vizitáciou v prípade odvolania Mons.Bezáka

05.03.2013 21:11

František Mikloško:

„A potom to išlo ďalej. Nebola tu ŠtB, ale syndróm dobrovoľného udavačstva pokračoval a zhodou okolností v tej istej arcidiecéze. Tento krát udania smerovali na najvyššie miesta Vatikánu a týkali sa vtedajšieho trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.

Obsah týchto udaní bol zhrnutý do 11 otázok, ktoré Kongregácia pre biskupov začiatkom mája 2012 odoslala abp. Bezákovi, a ktoré sú už známe. Nevieme, či tento značný počet udaní písali duchovné osoby alebo laici, ale s istotou možno tvrdiť, že to boli veriaci katolíci. Dnes môžu byť spokojní, ich udania dosiahli svoj cieľ a my môžeme byť len zvedaví, aký účinok v živote ich miestnej cirkvi prinesú. Ale to podstatné je, prečo nevedia verejne vystúpiť a prihlásiť sa k svojim udaniam. Prečo sa zbabelo skrývajú a zostávajú v anonymite. Veď skrytosť je práve základným znakom udavačstva. Ctihodní udavači, vystúpte z tieňa a predstavte sa nám!“

Zlodej kričí, chyťte zlodeja?!

Verejní, ale aj skrytí nepriatelia Cirkvi sú známy tým, že sa pridržiavajú extrémoch ako sú komunisti a slobodomurári, či už vedome alebo nevedome – poznáme ich podľa, že ich náuka sa nezhoduje s Božou a cirkevnou náukou.

F.Mikloško vyzýva, aby „vystúpili z tieňa a predstavili sa udavači“, ktorí sa vyjadrili k prípadu Mons.Bezáka, lebo ich vyjadrenia nepovažuje za pravdivé.

Myslí si totiž aj to, že rozhodnutie pápeža o odvolaní Mons.Bezáka je mylné – na základe nepravdivých obvineniach, ktoré boli zároveň zhrnuté v 11 otázkach pri vizitácii.

F.Mikloško sa nie lenže mýli a spochybňuje tým vyjadrenie pápeža o odvolaní Mons.Bezáka, ale zároveň opovrhuje 11.otázkami, ktoré boli ešte “slabými” otázkami, v prípade podozrenia z vieroučných a mravoučných škandálov v Cirkvi.

Na jednej strane by ľudia chceli, aby sa poriadne preverili kontroverzní klerici, na druhej strane však v prípade Mons.Bezáka – považujú 11.otázok za nespravodlivé.  Pritom akosi nechcú pripustiť, že Mons.Bezák nie lenže verejne dával pohoršenie v otázkach viery a mravov, ale nespolupracoval v jednote s pápežom. Táto nejednota sa ukázala nie len počas jeho pôsobení v úrade trnavského arcibiskupa, ale aj po odvolaní z tejto funkcie, keď nemal v záujme riešiť problémy v súlade s nariadením pápeža.

Doteraz F.Mikloško si nechce priznať túto chybu, nakoľko on sám ho v tom podporoval a teraz vyzýva na zodpovednosť tých, ktorí svojimi otázkami mali preveriť Mons.Bezáka ?

F.Mikloško by mal predovšetkým ako spolupracovník slobodomurárov sám vyjsť z tieňa a vyjadriť sa ako to, že podporuje „odluku Cirkvi“ a ešte to vzťahuje na kontinuitu plánov v Cirkvi?!

KAUZA : “František Mikloško”

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/2012/11/10/kauza-odluka-cirkvi-cirkevne-slobodomurarstvo-f-miklosko-f-mucka/

Prečo F.Mikloško s touto náukou nevychádza na povrch, ale len keď mu to vyhovuje? Hľadať chybu u iných a svoju si nepriznať, je dosť očividný hriech, nemyslíte? Prečo nemá záujem sám sa vyjadriť a vysvetliť ako to myslel s tou “Odlukou Cirkvi” ???  Nenapíše, neodpíše, nevyjadruje sa … má možnosť a nerobí tak!

Čo skrýva  alebo aká organizácia, či filozofia je za jeho postojom k “Odluke Cirkvi” ?

Vieme predsa, že za odlukou Cirkvi v rôznych celosvetových štátov stoja slobodomurári.

Je azda F.Mikloško tajným slobodomurárom alebo si osvojil len ich filozofiu ?

Nech napíše verejne alebo súkromne: emanuel@pobox.sk

KAUZA : “POSTOY.sk”

https://aktualityspravynovinky.wordpress.com/?p=2345&preview=true

Napokon ako to, že redakcia: Postoy.sk zverejňuje jeho články a tvári sa, že sú kresťanskou až katolíckou redakciou, ktorá sa snaží o jednotu s pápežom a s Cirkvou?

Modlite sa za obrátenie F.Mikloška, Lukáša Obšitníka (šefredaktor redakcii: Postoy.sk) a všetkých tých, ktorí spolupracujú na rozklade Cirkvi z vnútra.

Za väčšiu úctu a vieru k pápežovi, Panne Márii a Ježišovi Kristovi, nech nie je len v slovách, ale aj v skutkoch a v ich srdciach.