Zneužité MÉDIA : redakcia SME – zavádza verejnosť do omylu: “Neverte rečiam o konci sveta”

29.11.2012 21:43

https://www.sme.sk/c/6608003/neverte-reciam-o-konci-sveta-vyzyva-papez.html

V článku autor poukazuje na zaujímavú tému o konci sveta, ktorú propagujú vyznávači očakávajúci túto udalosť na zaklade mayského kalendára.

To však nie je všetko, pretože v článku sa poukazuje aj na vyjadrenie pápeža o Evanjeliu Ježiša Krista a o konci sveta, ktoré už je natoľko zavadzajúce, že dokonca aj veriaci katolíci by to mohli pochopiť nesprávne.

Pápež povedal priamo:

“Ježiš sa, naopak, snaží nabádať všetkých svojich nasledovníkov, aby ich prestali zaujímať dátumy a predpovede a chce im ponúknuť kľúč k správnej ceste, ktorou dnes aj zajtra môžu kráčať a vstúpiť do večného života”.

Týmto výrokom pápež dáva najavo, že Ježiš chcel od ľudí, aby sa viac zaujímali o tzv.”Kľúč k správnej ceste…do večného života.”, ako keby sa mali zaujímať len o dátum konca sveta.

Lenže naproti tomu autor článku zachádza do takého omylu, že tvrdí o pápežovi, ako keby sa vyjadril priamo, či nepriamo následovne:

“Pontif. však podotkol, že Ježiš nepopisuje koniec sveta a keď používa apokalyptické obrazy, neštylizuje sa do úlohy proroka.” (porov.s vyjadrením autora článku)

Čo je na tom mylné?

Podľa vyjadrenia autora článku to vizerá tak, ako keby naozaj pápež neveril a zároveň aj učil, že Ježiš nehovoril o konci sveta a to je veľký omyl. Pretože pápež to nie lenže priamo nepovedal, ale dokonca aj Ježiš v Evanjeliu skutočne opisuje koniec sveta.

Ak by bolo pravdou, že Ježiš neopisoval koniec sveta, spochybnilo by to celu nauku o konci sveta, ktoru učiteľský úrad Cirkvi učí, nakoľko vychádza predovšetkým práve z Evanjelia Ježiša Krista.

Z toho dôvodu veriaci ako aj neveriaci by mali spomínaný článok považovať za mylný a radšej sa pridržať autentických vyjadrení pápeža ako aj učenia Cirkvi o konci sveta.

“Nech Vás nik nezvedie na mylnú cestu…”

Modlite sa za obrátenie autora ako aj redakciu SME, lebo ich články týkajúce sa učenia Cirkvi sú často-krát zavádzajuce do omylu. Modlite sa za ich väčšiu vieru a lásku k Pravde. Nech požehnanie všemohúceho Boha nás vedie k celej Pravde.